Obchodní podmínky
Obchodní podmínkyVzorové podmínky lze získat na stránkách www.APEK.cz

Obchodní podmínky

Provozovatel e-shopu:

Tamarich s.r.o.

IČ: 29065615

Sídlo: Plachého 35, 301 00 Plzeň

Zaregistrováno u OR v Plzni

e-mail: libuse.sittova@seznam.cz

tel.: 604 251 023

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím našeho internetového obchodu jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

2. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle.

3. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním nebo v objednávkovém formuláři.

5. Storno objednávky lze provést prostřednictvím e-mailu či telefonicky před expedicí objednaného zboží, postačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaj na Vás.

6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

Cena zboží

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné. Celkovou cenu za objednané zboží má zákazník možnost vidět vždy ještě před odesláním své objednávky.

Vrácení zboží

Kupující  má právo v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího.

Reklamační řád

Reklamační řád je vydán v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb, Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1. Zákazník je povinen zkontrolovat při přebírání zboží, zda obal není porušen a zboží poškozeno či odcizeno. V případě, že ano, musí na místě sepsat se zástupcem doručovací společnosti protokol o poškození balíku a dohodnout se s ním na dalším postupu. Odpovědnost za poškození zboží dopravou nese plně dopravce. Zároveň musí zákazník neprodleně informovat prodávajícího o vzniklém problému.

2. Zákazník může uplatnit reklamaci prostřednictvím emailu nebo telefonicky sdělit, že bude zboží reklamovat. Poté zboží řádně zabalit a zaslat na adresu prodávajícího. Tento postup výrazně urychlí celý reklamační proces. K reklamovanému zboží musí zákazník přiložit písemné sdělení o důvodu uplatňování reklamace, doklady o zaplacení (fakturu) a záruční list (v případě, že byl u zboží přiložen).

3. Zboží, které posíláte k reklamaci,nikdy nezasílejte na dobírku.

4. Reklamace bude vyřízena v zákonem stanovené lhůtě 30dnů, pokud se prodávající nedohodne se zákazníkem jinak. Veškeré vyřizování reklamací se drží platných zákonných norem.

5. Tento reklamační řád nabývá platnost dnem 26. 11. 2014 . Zákazník je povinen se s reklamačním řádem seznámit. Nákupem zboží potvrzuje souhlas s tímto reklamačním řádem a zavazuje se jím řídit. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Dodací lhůty

Zboží skladem odesíláme:

- při platbě na dobírku - většinou následující pracovní den, pokud je zboží skladem. Pokud se musí vyrábět, dodací lhůta je cca 3-8 dní podle povahy zboží.

- při platbě předem na účet -  po připsání platby na náš účet

Zboží na objednávku:

- dodací lhůta závisí na druhu zboží a na tom, zda je vyráběno na zakázku apod.

- může se protáhnout až na 8 týdnů (týká se výroby mýdel) - o možném termínu dodání Vás budeme co nejdříve informovat

Platby

Poskytujeme tyto možnosti:

a) platba na dobírku : cena zboží + poštovné + dobírka.

b) platba předem na účet : cena zboží + poštovné

Číslo účtu se automaticky zobrazí po potvrzení objednávky.

Zboží odesíláme po přijetí platby, pokud není domluveno jinak.

 c) platba v hotovosti:

- pouze při osobním odběru dle předchozí dohody.

Doprava

Zboží objednané na dobírku standardně zasíláme prostřednictvím České pošty.

Poštovné - 100 Kč

Dobírka - 70 Kč

Další způsoby dopravy objednaného zboží lze dohodnout individuálně.

Osobní odběr možný pouze po předchozí domluvě na adrese Dvůr Krasíkov, Amálčin krámek, Krasíkov 1, 349 52 Kokašice

 

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

MjczYzc2